Datganiad Gwrth-Aflonyddu

Gwnaed YesCymru yn ymwybodol bod aelodau pwyllgor canolog YesCymru a staff YesCymru wedi’u tagedu a'u haflonyddu, ni fyddwn ni fel sefydliad yn goddef aflonyddu na chamdriniaeth o aelodau pwyllgor a staff.

Mae gan YesCymru ddyletswydd gofal, a chyfrifoldeb dros les aelodau ein pwyllgor canolog a'n staff, rydym yn cymryd hynny o ddifrif.

Cyflogir staff YesCymru i weithredu ar ran y pwyllgor canolog etholedig, nid yw'r staff yn gwneud penderfyniadau democrataidd, mae'r pwyllgor canolog yn gwneud hynny. Felly os yw aelod am godi mater neu gyflwyno awgrym ynglŷn â'r sefydliad, rydym yn eu cynghori i wneud hynny trwy'r sianeli cywir, aelodau eu pwyllgor etholedig.

Mae aelodau pwyllgor YesCymru yn cael eu hethol i weithredu ar ran yr aelodau, ac mae'n ddemocrataidd gywir a theg i aelodau ofyn cwestiynau iddynt, a chodi syniadau. Mae YesCymru wedi sefydlu llwybrau addas i wneud hynny, am ragor o wybodaeth gweler adran ‘Cymryd Rhan’ ar wefan YesCymru. Ee; cyn bo hir byddwn yn lansio ein caffi ar-lein cyntaf i aelodau, y gall unrhyw aelod ei fynychu!

Gofynnwn i bob aelod ddefnyddio'r sianeli perthnasol a phriodol i gysylltu ag aelodau’r pwyllgor canolog.

YesCymru yw un o sefydliadau gwleidyddol mwyaf Cymru, a’r mudiadau gwleidyddol sy’n tyfu gyflymaf yn y DU! Rydym ni fel sefydliad yn cydnabod na fydd ein gwrthwynebwyr yn gweithredu yn yr ysbryd gorau ac y byddant yn ceisio tanseilio'r sefydliad. O'r herwydd, gofynnwn i aelodau ddefnyddio’r sianeli a phrosesau priodol i gysylltu ag aelodau pwyllgor canolog, fel y gallwn ymateb yn iawn i'ch syniadau a'ch cwestiynau.


Pwyllgor Canolog YesCymru

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.

Dangos 3 o ymatebion

  • YesCymru
    published this page in Newyddion/Blog 2021-06-29 12:15:27 +0100
  • YesCymru
    published this page in Newyddion/Blog 2021-06-28 15:11:01 +0100
  • YesCymru
    published this page in Newyddion/Blog 2021-06-28 15:09:45 +0100