Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros Annibyniaeth - Caernarfon

Daeth dros 8,000 o bobl i orymdeithio dros annibyniaeth yng Nghaernarfon ar 27 Gorffennaf. Bydd yr orymdaith nesaf yn cael ei chynnal ym Merthyr Tudful ar 7 Medi.

Yn y Wasg:


Cyfryngau Cymdeithasol:

Dilynwch y cyfrifon canlynol am yr holl fideos a lluniau:


GORYMDAITH DROS ANNIBYNIAETH
Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf 2019
Caernarfon - Maes Parcio Doc Fictoria
Cwrdd yn gynnar, gadael yn brydlon am 1pm!

Mae Pawb Dan Un Faner yn croesawu pawb sydd am weld Cymru annibynnol i ymuno yn yr Orymdaith, ac anogir y rhai sydd â diddordeb i ddod â baneri, drymiau ac offerynnau, ac i gwrdd yn gynnar ym maes parcio Doc Fictoria, Caernarfon. Bydd yr orymdaith yn cychwyn yn brydlon am 1yp.


Y Llwybr:

Cwrdd yn gynnar, gadael yn brydlon am 1pm! > Maes Parcio Doc Fictoria > Stryd Pedwar a Chwech > Stryd y Plas > Pen Deitsh > Allt y Castell > Y Maes.


Cyfranwyr:

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd y canlynol yn cyfranu i'r rali ar ddiwedd yr orymdaith dros annibyniaeth yng Nghaernarfon ar Orffennaf 27. Hardeep Sing Kohli, Evrah Rose, Dafydd Iwan, Lleuwen Steffan, Siôn Jobbins, Beth Angell, Gwion Hallam + Ed Holden, Meleri Davies a Elfed Wyn Jones.


AUOB Cymru:


Gorymdeithiau blaenorol

Gorymdaith Dros Annibyniaeth Caerdydd, 11 Mai 2019

PRYD
July 27, 2019 at 1:00pm - 3pm
BLE
Maes Parcio Doc Fictoria
Caernarfon
LL55 1TH
Cymru Map Google a chyfarwyddiadau

A fyddwch yn dod?