AUOB Cymru

Gorymdeithiau AUOB dros Annibyniaeth 2020

  • Gorymdaith dros Annibyniaeth Wrecsam - GOHIRIWYD
    Datganiad i'r Wasg

  • Gorymdaith dros Annibyniaeth, Tredegar - GOHIRIWYD

  • Gorymdaith dros Annibyniaeth Abertawe - GOHIRIWYD

AUOB Cymru

Prif nod Pawb Dan Un Faner Cymru (All Under One Banner) yw gorymdeithio nes bod Cymru'n rhydd. Cawsom ein hysbrydoli i gychwyn AUOB Cymru, ar ôl dilyn y mudiad AUOB yn yr Alban. Mae croeso i bawb sy'n dymuno byw mewn Cymru annibynnol ymuno gyda'n gorymdeithiau AUOB dros annibyniaeth.

Gorymdeithiau AUOB dros Annibyniaeth 2019

Dangos 1 ymateb

  • YesCymru
    published this page in Digwyddiadau 2019-12-22 19:36:06 +0000