Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros Annibyniaeth Caerdydd - Diolch

Diolch enfawr i’r holl aelodau a chefnogwyr a lenwodd strydoedd Caerdydd ar y 1af o’r mis i alw am annibyniaeth i Gymru.

Diolch enfawr hefyd i YesCymru Caerdydd, AUOBCymru, ein holl wirfoddolwyr, Heddlu De Cymru, Cyngor Dinas Caerdydd a phawb gefnogodd yr orymdaith.

Dyma’r orymdaith fwyaf eto, ac roedd y neges fod Cymru o ddifri ynghylch annibyniaeth yn sicr i'w chlywed. Roedd llawer mwy o sylw gan y wasg a’r cyfryngau na’r arfer, sydd yn arwydd fod ein hymgyrch yn ôl ar flaen yr agenda wleidyddol.

Bydd dyddiadau a lleoliadau gorymdeithiau 2023 yn cael eu cadarnhau yn fuan.

Cofiwch, os oedd cefnogwyr annibyniaeth gyda chi yn yr orymdaith ac nad ydynt yn aelod o YesCymru - gwnewch yn siŵr eu bod yn ymaelodi - mae pob aelod yn cyfri.

Gall unrhywun ymaelodi ar ein gwefan o cyn lleied a £5 y flwyddyn.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.