Symud ymlaen o'r llywio

Ei Mawrhydi Y Frenhines Elizabeth - neges o gydymdeimlad

Tristwch oedd clywed am farwolaeth y Frenhines Elizabeth II heddiw. Mae ein cydymdeimlad gyda'i theulu ar hyn o bryd.

 

Nid oes gan YesCymru safbwynt ar fater y frenhiniaeth gan mai dyna benderfyniad pobl Cymru yn y dyfodol.

Rydym yn cydnabod fod y frenhines wedi chwarae rhan sylweddol yn hanes ein pedair cenedl dros y degawdau diwethaf ond ei bod hefyd yn fam, nain ac hen nain ac rydym yn dymuno'n dda i'w theulu yn y cyfnod anodd hwn.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.