Symud ymlaen o'r llywio

Aelodaeth addysg llawn-amser

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych mewn addysg llawn-amser. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda.

Os nad ydych chi mewn addysg llawn-amser, yna dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad nid-er-elw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

Dewis eich swm

£

Bron â gorffen! Cliciwch y botwm isod i roi eich manylion cyswllt.

Gwybodaeth dull talu wedi ei arbed.


Eich gwybodaeth

Golygu

Noder: Mae aelodaeth ar gyfer un person yn unig, ac ni allwn gynnig aelodaeth wedi ei rannu. Os ydych chi'n cofrestru mwy nag un person, llenwch y ffurflen hon ar wahân ar gyfer pob person, gan ddefnyddio cyfeiriadau e-bost unigryw.
Noder: Defnyddiwch gyfeiriad e-bost sy'n perthyn i'r person a enwir uchod. Os nad yw hyn yn bosibl, Cysylltwch â ni.

Golygu ,

Rydym yn prosesu data yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Gwybodaeth talu

£ 5.00