Aelodaeth Addysg Llawn-amser

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych mewn addysg llawn-amser. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda.

Os nad ydych chi mewn addysg llawn-amser, yna dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

1. Swm

£

2. Eich manylion

3. Manylion talu

£5.00