Aelodaeth dros 65

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych dros 65 oed. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda.

Os nad ydych chi dros 65 oed, yna dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad dielw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

1. Swm

£

2. Eich manylion

3. Manylion talu

£5.00