Symud ymlaen o'r llywio

Aelodaeth dros 65

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych dros 65 oed. Os ydych chi'n gallu fforddio mwy, rhowch yn hael os gwelwch chi'n dda.

Bydd taliad yn cael ei gymeryd yn flynyddol, ar yr un dyddiad â taliad gwreiddiol. I ddod â'ch aelodaeth i ben cysylltwch â ni, [email protected]

Os nad ydych chi dros 65 oed, yna dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad nid-er-elw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.

Dewis eich swm

£

Bron â gorffen! Cliciwch y botwm isod i roi eich manylion cyswllt.

Gwybodaeth dull talu wedi ei arbed.


Eich gwybodaeth

Golygu

Noder: Mae aelodaeth ar gyfer un person yn unig, ac ni allwn gynnig aelodaeth wedi ei rannu. Os ydych chi'n cofrestru mwy nag un person, llenwch y ffurflen hon ar wahân ar gyfer pob person, gan ddefnyddio cyfeiriadau e-bost unigryw.
Noder: Defnyddiwch gyfeiriad e-bost sy'n perthyn i'r person a enwir uchod. Os nad yw hyn yn bosibl, Cysylltwch â ni.

Golygu ,

Rydym yn prosesu data yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Gwybodaeth talu

£ 10.00