Symud ymlaen o'r llywio

Aelodaeth incwm isel

I ymuno â YesCymru, mae angen rhodd o £5 y flwyddyn yn unig os ydych ar incwm isel.

Os nad ydych chi ar incwm isel, dewiswch fath gwahanol o aelodaeth yn fan hyn.

Rydyn ni'n cael ein hariannu'n gyfan gwbl gan ein haelodau a'r rhoddion a gawn gan y cyhoedd. Rydyn ni hefyd yn sefydliad nid-er-elw, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd yn syth tuag at ymgyrchu dros Gymru annibynnol.

Ymunwch â ni, a byddwch yn rhan o'n hymgyrch cenedlaethol dros Gymru annibynnol.


Joining YesCymru requires a minimum donation of just £5 per year if you are unwaged.

If you are not unwaged, please select another membership type here.

We're fully funded by our members and donations we receive from the public. We're also a not-for-profit organisation, which means all the money we raise goes straight to our campaigning for an independent country.

Join us, and be part of our national campaign for an independent Wales.

Dewis eich swm

£

Bron â gorffen! Cliciwch y botwm isod i roi eich manylion cyswllt.

Gwybodaeth dull talu wedi ei arbed.


Eich gwybodaeth

Golygu

Noder: Mae aelodaeth ar gyfer un person yn unig, ac ni allwn gynnig aelodaeth wedi ei rannu. Os ydych chi'n cofrestru mwy nag un person, llenwch y ffurflen hon ar wahân ar gyfer pob person, gan ddefnyddio cyfeiriadau e-bost unigryw.
Noder: Defnyddiwch gyfeiriad e-bost sy'n perthyn i'r person a enwir uchod. Os nad yw hyn yn bosibl, Cysylltwch â ni.

Golygu ,

Rydym yn prosesu data yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Gwybodaeth talu

£ 5.00