Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros Annibyniaeth - Caerfyrddin

Mae YesCymru a Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOBCymru) yn falch o gyhoeddi y bydd yr Orymdaith nesaf dros Annibyniaeth yn cael ei chynnal yn nhref hanesyddol Caerfyrddin ar ddydd Sadwrn, Mehefin 22.

Hon fydd yr orymdaith gyntaf i’w chynnal yn yr hen sir Dyfed, yn y de-orllewin a bydd yn adeiladu ar fomentwm gorymdeithiau blaenorol a gynhaliwyd ledled Cymru ers 2019, gan gynnwys Caernarfon, Merthyr, Wrecsam, Bangor, Abertawe a dwywaith yng Nghaerdydd, gyda miloedd ar filoedd yn gorymdeithio dros Gymru annibynnol.

Gwahoddir cefnogwyr i ymgynnull ym Mharc Caerfyrddin o 11 y bore, gyda'r orymdaith yn dechrau am 1 o’r gloch. Anogir gorymdeithwyr i ddod â baneri, chwibanau, drymiau, ac, yn anad dim, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

PRYD
June 22, 2024 at 1:00pm - 3pm
LLEOLIAD
Parc Caerfyrddin
Lôn Morfa
Caerfyrddin SA31 3AX

Map Google a chyfeiriadau
2 RSVPS

Ydych chi'n dod?