Symud ymlaen o'r llywio

Nabod Blaenau

Yn dilyn digwyddiad hynod o lwyddiannus ym Merthyr Tudful, gyda dros dau gant o bobl  yn mynychu elfennau gwahanol dros y penwythnos, mae YesCymru yn falch o gyhoeddi y bydd y digwyddiad nesa yn y cyfres ym Mlaenau Ffestiniog. 

Cynhelir Nabod Blaenau dros benwythnos olaf Mis Medi. Trafodwyd y syniad yng Nghyfarfod Yes Bro Ffestiniog ar y 9fed o Fai gydag aelodau lleol yn edrych ymlaen at groesawu aelodau Yes Cymru a chefnogwyr annibyniaeth i‘w milltir sgwâr.

Ar ran Yes Bro Ffestiniog, dywedodd Hefin Jones:

 “Mae criw Yes Cymru Bro Ffestiniog yn edrych ymlaen i groesawu aelodau Yes Cymru ledled y wlad i benwythnos Nabod Cymru ar benwythnos y 27ain a29ain o Fedi. Mae sawl syniad cyffrous ar waith gyfer y penwythnos.” 

Dywedodd Rob Hughes, cyfarwyddwr dros y De-Ddwyrain:

 “Roedd yr ymateb ym Merthyr yn wych a chawson ni yr union awyrgylch a phrofiad yr oedden ni’n anelu i’w gael. Dw i’n edrych ymlaen yn barod at ymweld â Blaenau Ffestiniog ym mis Medi i drin a thrafod annibyniaeth a joio mas draw. Diolch o’r galon i Hefin a Paul a phob aelod o YesCymru Bro Ffestiniog am gytuno i gynnal digwyddiad yn yr ardal, a gobeithio gwelwn ni lot fawr ohonoch chi yno.”

Bydd manylion pellach o’r digwyddiad i ddilyn gan gynnwys cymorth i’ch helpu chi wneud y gorau glas o’r penwythnos.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.