Symud ymlaen o'r llywio

Dosbarthu papurau newydd

Rydyn ni angen eich cymorth.

Mae'n amser i ni ymgyrchu!

Mae miloedd ar filoedd wedi ymaelodi â'r grŵp ymgyrchu mwyaf yn hanes ein gwlad - YesCymru. Y cam nesaf yw lledu'r gair i gymunedau ar draws Cymru mewn un diwrnod. Dyma'n cyfle i wneud rhywbeth gwych, a gallwch chi fod yn rhan ohono. Ynghyd ag aelodau a chefnogwyr eraill YesCymru byddwch chi'n dosbarthu miloedd o bapurau newydd fydd yn dangos sut all annibyniaeth wella bywydau pobl Cymru.

Trwy adael eich manylion rydych chi'n cytuno i ymuno â'r rhestr bostio.