Symud ymlaen o'r llywio

Gorymdaith dros annibyniaeth Wrecsam - Cyhoeddi Siaradwyr

Mae'n bleser gan YesCymru, Indyfest Wrecsam ac AUOB Cymru gyhoeddi'r siaradwyr cyntaf yn Wrecsam!

Bydd Pol Wong o IndyFest Wrecsam yn ein croesawu ni i gyd i Wrecsam!

Pol wong yn perfformio Shaolin Kung Fu mewn gwisg coch o flaen bryniau

Bydd yr awdures, bardd ac actifydd Evrah Rose yn camu ar y llwyfan!

Evrah Rose yn perfformio ar llwyfan yn Ty pawb

Cawn ein diddanu gan y darlledwr Tudur Owen!

Tudur Owen yn edrych yn syth at y camera. Yn gwisgo crys glas tywyll.

Cofiwch ddod â'ch llais, a'ch hancesi poced! Oherwydd bydd Dafydd Iwan yn bresennol!

Dafydd Iwan gyda meiroffon a'i law yn yr awyr yn canu mewn stadiwm pel droed.

Cyhoeddwyd Carrie Harper, cynghorydd Sir Plaid Cymru dros ward Queensway yn Wrecsam fel y siaradwr nesaf!

Carrie Harper mewn stadiwm gyda banner Cymru dros ei hysgwyddau.

Bydd yr Archdderwydd Myrddin ap Dafydd yn dweud gair ar ddiwedd yr Orymdaith yn Wrecsam ar yr 2il o Orffennaf.

Archdderwydd Myrddin ap Dafydd ger Afon Conwy yn Llanrwst

Dylan Lewis Rowlands Cyd-Gadeirydd Labour4IndyWales a Chynghorydd Tref Penparcau.

Dylan Lewis Rowlands yn dal placard Llafur Cymru Ifanc o flaen cefndir coch  y blaid lafur.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.