Yes, Yes, Yes Cymru! - Siartiau iTunes

Mae cefnogwyr annibyniaeth yn cael eu hannog i gefnogi’r ymgyrch i gael cân Dewi ‘Pws’ Morris Yes, Yes, Yes (Cymru) i siartiau iTunes.

Mae Adam Phillips o YesCymru yn galw ar bobl i lawrlwytho’r gân yr wythnos hon, gan ddechrau ar ddydd Gwener Hydref 16.

Dywedodd y cerddor Adam Phillips o Wrecsam: "Mae hyn yn ffordd hwyliog i bobl wneud rhywbeth dros annibyniaeth Cymru. Mae'r newyddion yn ddiweddar wedi bod yn eithaf digalon, ond gallai hyn ddod ag ychydig o hwyl i'r byd. Gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn mynd i iTunes ac yn lawrlwytho'r gân. Mae'n gân hwyliog sy’n adlewyrchu optimistiaeth y mudiad annibyniaeth a'r dyfodol gwell y gall annibyniaeth ei gyflawni."

Mae YesCymru yn darparu'r Llyfrgell Annibyniaeth i annog trafodaeth bellach ar faterion yn ymwneud ag Annibyniaeth i Gymru. Barn yr awduron a/neu'r cyhoeddwr gwreiddiol yw'r safbwyntiau a fynegir, ac nid yw eu hymddangosiad yn y Llyfrgell Annibyniaeth yn awgrymu bod YesCymru yn cymeradwyo'r cynnwys nac unrhyw endid a gynrychiolir ynddo. Darperir yr holl gynnwys o wefannau trydydd parti "fel y mae", heb unrhyw sicrwydd o gyflawnrwydd na chywirdeb.