Symud ymlaen o'r llywio

Etholiadau Cyfarwyddwyr YesCymru

Mae etholiadau CLlC Yes Cymru 2024 yma! 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y broses etholiadol yma.

Ceir gwybodaeth am bob ymgeisydd isod:

Michael Murphy (De Canolog)

Llewelyn Smith (De Ddwyrain Cymru)

Robert Hughes (De Ddwyrain Cymru)

Sam Murphy (De Orllewin Cymru)

Aled Jones (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Maria Pritchard (Gogledd Cymru)

James Dunckley (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Eleni mae'r seddi canlynol ar gael:

Gogledd Cymru: 1 sedd
Canolbarth a Gorllewin Cymru: 1 sedd
Dwyrain De Cymru: 1 sedd
Canol De Cymru: 3 sedd
Gorllewin De Cymru: 3 sedd
Mae gan y rhanbarthau etholiadol yr un ffiniau â system bleidleisio ranbarthol y Senedd.
Gallwch sefyll fel ymgeisydd mewn unrhyw ranbarth lle mae gennych gyfeiriad preswyl.

Amserlen etholiadau

Ionawr 13eg - Enwebiadau yn agor. Defnyddiwch y ffurflen isod i gael eich enwebu.
Ionawr 27ain 20:00 GMT - Enwebiadau yn Cau.
Chwefror 3ydd 12:00 GMT - Pleidleisio'n Agor.
Chwefror 7fed - 19:30 GMT - hystings rhithiol gan yr ymgeiswyr a enwebwyd. 
Chwefror 8fed 23:59 GMT - Pleidlais yn Cau.
Chwefror 10fed - Cyfarfod Blynyddol Yes Cymru (cyfarfod rhithwir) lle bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi.

Proses enwebu

Llenwch y ffurflen hon i gael eich enwebu fel ymgeisydd etholiad.
Bydd angen i'r ymgeisydd sy'n cael ei enwebu lenwi'r ffurflen hon gan roi'r wybodaeth ganlynol:
Y rhanbarth y mae'r enwebai yn sefyll ynddi,
Enw’r ymgeisydd, cyfeiriad e-bost a rhif aelodaeth Yes Cymru,
Enwau, cyfeiriadau e-bost a rhifau aelodaeth Yes Cymru pob un o’r pum aelod sy’n enwebu’r ymgeisydd.

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.