Symud ymlaen o'r llywio

Pennod 14

Sut alla’ i helpu i wireddu hyn?

Nod YesCymru yw ennill annibyniaeth i Gymru er mwyn gwella’r ffordd y caiff ein gwlad ei llywodraethu. Rydyn ni’n credu mewn dinasyddiaeth gynhwysol, sy’n croesawu ac yn dathlu’r ffaith fod pawb – o ba bynnag gefndir – sy’n dewis gwneud Cymru yn gartref iddyn nhw yn ddinasyddion llawn yn y Gymru newydd. Os ydych chi’n cefnogi’r nod hwn:

  • Rhannwch y llyfryn hwn â phobl eraill. Mae copi pdf rhad ac am ddim ar-lein yma – cy.yes.cymru/annibyniaeth
  • Ymunwch â YesCymru! Gallwch ymuno â’n mudiad ar-lein – cy.yes.cymru/ymaelodi
  • Dilynwch ni ar Twitter – @YesCymru, Facebook – facebook.com/YesCymru ac Instagram – @YesCymru 
  • Ymunwch ag un o’r nifer cynyddol o grwpiau YesCymru lleol. Os nad oes un yn eich ardal chi, beth am ddechrau un? – cy.yes.cymru/grwpiau.
  • Rhannwch daflenni â phobl yn eich cymuned, trefnwch stondinau stryd a threfnwch gyfarfodydd cyhoeddus. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni.
  • Siaradwch â’ch cynrychiolwyr etholedig, ac os ydych yn aelod o blaid wleidyddol, cofiwch eu lobïo.
  • Yn bwysicaf oll, trafodwch annibyniaeth gyda’ch ffrindiau, aelodau o’r teulu a chydweithwyr. Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

Cysylltwch â ni:

 

Y Bennod Flaenorol

   
Y llwybr tuag at Annibyniaeth    

Parhau i Ddarllen

Darllen Mwy

Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Gwiriwch eich e-bost am ddolen i actifadu eich cyfrif.