Ymaelodwch â Yes Cymru

Ymaelodwch â YesCymru i fod yn rhan o’r ymgyrch dros annibyniaeth.

Y ffordd orau o ymaelodi yw trwy daliad misol, ond mae hefyd modd ymaelodi trwy wneud un taliad yn flynyddol. Dewiswch yr opsiwn gorau i chi isod. (os yw'n well gyda chi, lawrlwythwch ein ffurflen ymaelodi PDF a’i bostio atom. Manylion ar y ffurflen)

Talu yn fisol

Talu yn flynyddol

Taliad gostyngol